Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die deelneemt aan de Escape Roomactiviteiten van Amazing Escape Brugge.
Niets in deze Algemene Voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.
Het maken van een reservering en daarmee deelname aan een escape game van Amazing Escape kan alleen door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Dit geschiedt door in de reservering aan te vinken dat je akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Amazing Escape.

Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht.

Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Amazing Escape.


Reserveringen
Het boeken van een escape game verloopt online, via onze boekingspagina op amazingescape.be. Bij het plaatsen van een boeking gaat de groep akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
De persoon die de escape game boekt is verantwoordelijk voor het invoeren van de correcte gegevens op het online boekingsformulier.
Na de online boeking ontvangt u binnen de 10 minuten een bevestigingsmail. Bij twijfel of indien u deze mail niet ontvangen hebt, kunt u ons contacteren via info@amazingescape.be.


Legitimatie
Om toegelaten te worden tot Amazing Escape Brugge kan de roommanager de persoon die de boeking heeft gemaakt vragen om zich te legitimeren en zijn/haar volledige naam te bevestigen.


Tarieven
Het tarief is vastgesteld op basis van het aantal deelnemers. De escape rooms zijn ontworpen voor teams van twee tot zes personen.


Aanvang
Het team met alle deelnemers wordt verwacht stipt 15 minuten voor aanvang van de gereserveerde tijd aan te komen. Zo is er voldoende tijd om kennis te maken, kan de roommanager van Amazing Escape de deelnemers uitleg geven over het spel en de veiligheid.
Indien een groep meer dan een kwartier te laat komt, kan de roommanager beslissen het spel te annuleren.


Annuleren
Annuleren is alleen mogelijk via het mailadres info@amazingescape.be en is enkel tot 72 uur voor aanvang kosteloos. Daarna is restitutie niet meer mogelijk.
Amazing Escape heeft de mogelijkheid om tot 24 uur voor aanvang de reservering te annuleren of te wijzigen. In geval van annulatie wordt het gehele bedrag binnen 30 dagen teruggeboekt (in geval van vooruitbetaling).


Leeftijd
Ze zijn geschikt voor spelers vanaf 16 jaar. Een uitzondering is mogelijk voor kinderen vanaf 12 jaar als ze worden vergezeld door één of meerdere volwassenen.


Veiligheid
Door op de noodknop te duwen, kan elke deelnemer de room op elk moment verlaten.
In onze escape rooms zijn geen zware fysieke inspanningen nodig, maar gezien de aanwezigheid van trappen en soms smalle doorgangen in de rooms kunnen rolstoelgebruikers er niet aan deelnemen. Ook hoogzwangere vrouwen en mensen met een pacemaker en epilepsie raden wij af om deel te nemen.
Indien de roommanager twijfels heeft over de fysieke of mentale gesteldheid van een persoon die wil deelnemen, voorbehoudt Amazing Escape zich het recht om deze persoon de toegang te weigeren.
Ook wanneer de roommanager vermoedt dat een persoon onder invloed staat van drank of drugs, heeft hij het recht om deze persoon de toegang te weigeren.
Deelname aan onze escape games is altijd op eigen risico. Tijdens het spel opgelopen lichamelijk letsel kan niet worden verhaald worden op Amazing Escape.
In het hele gebouw van Amazing Escape geldt een algemeen rookverbod. Eender welke vorm van roken is dan ook niet toegelaten.
Ook is het verboden eten of drank mee te brengen.


Camera's
In de diverse escape rooms hangen camera’s. Hierdoor kan de roommananger het spel volgen en hints geven. Hij houdt ook een oogje in het zeil met het oog op vandalisme of andere ongepaste zaken, zoals gsm-gebruik. Instructies van de roommanager dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven voorbehoudt de roommanager het recht het spel te beëindigen. De camera’s dienen ook voor de veiligheid van de deelnemers: in geval van nood kan de roommanager bijv. de deur direct openen of alle lichten aansteken.
De camerabeelden worden nooit opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven.


Gedrag
Elke deelnemer verplicht zich ertoe zich redelijk te gedragen. De uitdagingen in de escape games zijn voornamelijk denkoefeningen. Soms moet er iets verplaatst of verschoven worden, maar nooit zal daar grote kracht voor nodig zijn. Elk overdreven gebruik van mankracht wordt dan ook als vandalisme beschouwd. Ook het bekrassen, verwijderen van lijm, verwijderen van schroeven wordt beschouwd als vandalisme. Voorwerpen waarvan aangeduid is dat ze geen deel uitmaken van het spel, dienen dan ook nooit aangeraakt te worden. Bij het overtreden van deze regels voorbehoudt Amazing Escape zich het recht om de geleden schade te verhalen op de veroorzaker, met een minimum van 50 euro herstellingskosten.
In geval van diefstal zal de politie worden ingeschakeld.


Niet vals spelen
Om vals spelen te voorkomen zijn bepaalde hulpmiddelen zoals tablets, rekenmachines, sleutels en schrijfmateriaal niet toegelaten. Ook lucifers en aanstekers zijn verboden. Vanwege de aard van het spel mogen geen foto’s of videobeelden in de escape rooms genomen worden.
De roommanager zal daarom voor het spel vragen alle smartphones, smartwatches, camera’s, rugzakken, e.d. voor het spel achter te laten in een af te sluiten locker.
Indien de roommanager tijdens de videomonitoring merkt dat er toch zo’n toestel binnengesmokkeld is en probeert vals te spelen, wordt het spel onmiddellijk beëindigd.
Uiteraard mogen deelnemers wel hun leesbril meenemen.


Verboden
Objecten in de escape room die gemarkeerd zijn met een rood verbodsbord behoren niet tot het spel. De spelers mogen deze objecten niet aanraken of verplaatsen.


Aansprakelijkheid
We bieden deelnemers de mogelijkheid om persoonlijke eigendommen op te bergen in kluisjes. Amazing Escape is zich niet verantwoordelijk voor schade aan en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.


Geheimhouding
Opdat de escape games ook voor anderen een leuke uitdaging blijven, is het niet toegelaten om de raadsels en spelletjes achteraf te delen. Elke deelnemer verbindt zich ertoe de geheimhoudingsplicht te respecteren.
Al de games en opdrachten, alsook de inkleding van de rooms zijn auteursrechterlijk beschermd.


Privacy
Amazing Escape Brugge vindt het belangrijk om de door u verstrekte persoonlijke gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen, en dit in overeenstemming met de Europese privacyverordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation). Amazing Escape verzamelt en bewaart persoonsgegevens enerzijds met oog op het leveren van een optimale dienstverlening, zoals de uitvoering van reservaties en correcte facturatie, en anderzijds om deelnemers op de hoogte te houden van nieuwe escape games en hen gerichte aanbiedingen te doen.

Wij verkopen of verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. In enkele gevallen kunnen gegevens intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.

Amazing Escape neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Amazing Escape www.amazingescape.be verloopt via een beveiligde HTTPS-verbinding, waardoor uw gegevens niet in verkeerde handen kunnen vallen. Amazing Escape stuurt enkel e-mails voor marketingdoeleinden (aankondiging van nieuwe escape games en acties) na expliciete toestemming. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken door via mail uit te schrijven.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien u de door ons van u verwerkte persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen kunt u contact met ons opnemen via info@amazingescape.be. Wij zullen zo spoedig mogelijk, en steeds binnen de vier weken, op uw verzoek ingaan. Amazing Escape voorbehoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Disclaimer
De website www.amazingescape.be is met de grootst mogelijke zorg gecompileerd. Amazing Escape kan informatie, zoals prijzen en beschikbaarheid, elk moment veranderen. We kunnen derhalve niet garanderen, dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren, voordat u handelt o.b.v. de verstrekte informatie.


Mei 2018. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering.https://amazingescape.be/escaperoom-algemene-voorwaarden.html -->